Defensa de l'homeopatia unicista hahnemanniana

Raons per la seva defensa:

1) homeopatia unicista hahnemanniana és un sintagma nominal on veiem una doble figura retòrica de pensament i de caràcter conceptual: unicista i hahnemanniana - dos epítets ,"unicista" i "hahnemanniana", que adjectiven el substantiu l'homeopatia - remarcant cada un d'ells una qualitat que és pròpia (inherent) del substantiu l'homeopatia. Així doncs, aquesta doble figura retòrica conceptual no és pas quelcom fútil que pugui o no deixar de "tenir sentit" avui en dia. L'homeopatia hahnemanniana és, per definició, unicista; i l'homeopatia no pot deixar de ser mai hahnemanniana, perquè si ho deixés de ser ja no seria homeopatia. I en un món on la confusió terminològica, la usurpació dels mots i la incorrecta utilització de les paraules està a l'ordre del dia, més que mai convé seguir remarcant l'essència de l'homeopatia: que és hahnemaniana o no és, i que, pel fet de ser hahnemanniana, és unicista.


2) l'homeopatia (unicista) hahnemanniana és la pedra angular de l'edifici de l'homeopatia.


3) l'homeopatia (unicista) hahnemanniana és el sistema terapèutic i preventiu per via de la similitud de la medicina, capaç de guarir de forma previsiblement certa cada cas de malaltia individual; és la veritable Art de Guarir entesa - per Hahnemann i des del seu inici - com a ciència; com la ciència medicinal que permet guarir amb certesa matemàtica.


4) l'homeopatia (unicista) hahnemanniana es distingeix perquè basa la constitució de la matèria mèdica únicament en l'experimentació pura en l'individu sà, i sosté que per poder cercar i descobrir exactament quina és la força guaridora de cada una de les substàncies potencialment medicinals, cal experimentar-les en l'home sà, com a nou principi i única via correcta per poder, a partir dels resultats obtinguts, disposar d'una matèria mèdica veritablement vàlida i fiable, i per a "la constitució de la més important de les ciències".


5) l'homeopatia (unicista) hahnemanniana defensa el trascendent avenç conceptual que va ser i segueix essent el que s'ha esmentat en l'apartat anterior - 4) - davant els foraviaments retrògrads i involutius que ja des de l'època d'En Hahnemann contínuament s'han anat i se segueixen produint.


6) l'homeopatia (unicista) hahnemanniana és el tresor més valuós de la Medicina!, l'esperit del qual, encara avui en dia, està escassament desenvolupat! Prova d'això és: - la greu reculada conceptual que segueix patint l'homeopatia. - el gran nombre de foraviaments retrògrads i marrades prescindibles, constituïts per especulacions i suposicions que no són fruit de cap recerca sintètica-teòrica rigorosa feta a partir dels resultats de la prèvia recerca analítica-experimental, sinó de l'artificial activitat creativa humana. - que el camí de l'analogia, obert per Hahnemann, no se segueix fins al final, fins al punt de la malaltia; entre altres coses, perquè encara hom no és prou conscient de la significacíó del punt de la malaltia esmentat per Hahnemann. - que hom no sap com seguir fins al final, fins al punt de la malaltia, el camí de l'analogia, obert per Hahnemann, per manca d'una metodologia de recerca sintètica-teòrica! Hom es queda sempre a mig camí, i a partir d'aquí s'extravia! perquè no sap cap a on ha d'anar, i comencen les inexactituds i les imprecisions, com a conseqüència de la no aplicació d'una veritable recerca sintètica-teòrica, per altra banda molt laboriosa, que a partir dels resultats de la prèvia i imprescindible recerca analítica-experimental arribi seguint el camí de l'analogia a precisar exactament i inequívoca el punt de la malaltia de cada cas individual de malaltia artificial/ natural.


7) l'homeopatia (unicista) hahnemanniana basada en les edicions 5a i 6a de l'Òrganon, paradoxalment és allò menys assimilat en la lletra i en l'esperit per part del la majoria de metges!, perquè per anar-les assimilant en el seu esperit cal anar-les rellegint i reestudiant a la llum de tota la seva obra, començant molt especialment per la lectura atenta de l'"Assaig sobre un nou principi per esbrinar les forces guaridores de les substàncies medecinals,... " - Versuch über ein neues Princip zur Auffindung der Heilkräfte der Arznei-substanzen,...(1796) -, la no lectura del qual, el seu desconeixement, és una de les causes de la reculada conceptual en què estan instal·lats amplis corrents de l'homeopatia també avui en dia!


8) l'homeopatia (unicista) hahnemanniana és l'única referència universal i perenne científica que té l'homeopatia, i alhora l'única referència que ens recorda la radicalitat i la puresa, amb que cal seguir el camí de l'analogia a l'hora d'aplicar el principi de la similitud en l'àmbit de la terapèutica, és a dir, de practicar l'homeopatia. 


Referències: 
- Hahnemann, S. Versuch über ein neues Princip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen (1796). 
- Hahnemann, S. Heilkunde der Erfahrung (1805) 
- Hahnemann, S. Auszug eines Briefs an einen Arzt hohem Range (1808). 
- Hahnemann, S. Über den Werth der speculativen Arzneysysteme (1808) 
- Hahnemann, S. Geist der homöopathischen Heillehre (1813) 
- Hahnemann, S. Allocution de Samuel Hahnemann (Discours prononcé à l'ouverture de la session de la societé homéopathique gallicane). (1835) 
- Klunker, W. Das Prinzip Homöopathie. Zeitschift für Klassische Homöopathie. 1 (1996). 
- Nabona, J. Similia similibus: 200 años. Revista F.E.M.H. (1996). 
- Nabona, J. Nachdenken über die -von Hahnemann erwähnten- kranken Punkte. Mskr. Reflexión sobre los puntos enfermos mencionados por Hahnemann (1997). Revista Homeopática. nº 53, (2005). 
- Nabona, J. Die synthetisch-theoretische Forschung in der Homöopathie. Mskr. (2007) Dissertation. F.O.R.M. (Forschungsinitiative zur Revision der Materia Medica) 
- Vithoulkas, G. British media attacks on homeopathy: Are they Justified? Homeopathy (2008) 97, 103-106. 


Autor: Dr. Joaquim Nabona, metge especialista en Medicina de Família i expert en Homeopatia. Arguments per recolzar una proposta d'esmena devant la proposta de reforma dels estatuts de l'Acadèmia Mèdico Homeopàtica de Barcelona (AMHB), en carta adreçada a la Junta Gestora de l'AMHB el 22 de maig de 2009.

No hay comentarios: